Diensten

Bekijk hier onze veelzijdige dienstverlening op het gebied van geo-informatie.
Wij vertellen u graag meer over wat wij voor u kunnen betekenen.

BGT bijhouding stereo fotogrammetrie

Voor de wettelijke verplichte actualisatie van de Basisregistratie BGT is het nodig om jaarlijks vanuit (ortho-) luchtfoto's mutaties te signaleren en deze te karteren via stereo luchtfoto's. Wij voeren deze signalering en kartering inclusief verwerking in de Landelijke Voorziening BGT uit volgen...

BAG en WOZ bijhouding

Alle gemeenten zijn wettelijk verplicht om de Basisregistratie Adressen en Gebouwen actueel te houden. GeoSy ondersteund deze werkzaamheden, dit kan alleen het registreren zijn van mutaties tot de volledige levering van mutaties geometrisch op zodanige manier dat deze in het software pakket van d...

Samenhangende Objecten Registratie (SOR)

Diverse basisregistraties zoals de BAG, BGT en WOZ zijn (geometrisch en administratief) aan elkaar gekoppeld en hebben daardoor ook een bepaalde overlap. Er zijn landelijke initiatieven om deze objecten in samenhang bij te houden. GeoSy doet dit al bij klanten, dit vooruitlopend aan deze landelij...

Landmeetkundige diensten

Naast de nieuwe inwintechnieken blijft het nodig om in het terrein met GPS en tachymetrie nauwkeurige data in te winnen. GeoSy kan dit zorgvuldig voor u doen, op het door u gewenste tijdstip. Wij leveren u deze gegevens digitaal of voeren ze voor u door in de gewenste database. Ook is Geosy ervar...

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) is de laatste basisregistratie die wordt geimplementeerd. Deze basisregistratie omvat vele vakgebieden en is daardoor een complexe basisregistrate binnen het stelsel van basisregistraties. Geosy ondersteunt meerdere bronhouders met deze basisregistratie. Onder...

(Automatische) mutatiedetectie van zonnepanelen, dakkapellen en bomen

Het signaleren van zonnepanelen inclusief oppervlakte en de mutaties daarop van zonnepanelen is belangrijker voor de opgaven van de RES-sen (Regionale Energie Strategie). Ook mutaties van bomen wordt steeds belangrijker voor het beheer van bomen bij gemeenten naast bijvoorbeeld dakkapellen. Via (...

Advisering en detachering

GeoSy heeft veel ervaring met Geo-ICT, basisregistraties en GIS. Dit wordt door klanten gebruikt om hun eigen organisatie en processen te verbeteren. Ook worden medewerkers van GeoSy gedetacheerd om bijvoorbeeld BAG en WOZ werkzaamheden uit te voeren. Provincie Overijssel wordt door middel van d...

Blijf op de hoogte
van onze projecten


© 2011 - Geosy | Alle rechten voorbehouden