BGT bijhouding stereo fotogrammetrie

Voor de wettelijke verplichte actualisatie van de Basisregistratie BGT is het nodig om jaarlijks vanuit (ortho-) luchtfoto's mutaties te signaleren en deze te karteren via stereo luchtfoto's. Wij voeren deze signalering en kartering inclusief verwerking in de Landelijke Voorziening BGT uit volgens alle geldende wettelijke normen van basisregistraties en overige geldende bestekken.

Daarnaast kunnen wij deze werkzaamheden tevens op maat laten uitvoeren, zodat deze naadloos aansluit op de interne processen en wensen. Ook de combinatie of aanvulling van deze methodiek met andere methodieken zoals signalering en inwinning via landmeetkundige inwinning, via 360 graden beelden, Obliek beelden en satellietbeelden is mogelijk.

Voor vele gemeenten, waterschappen en provinciale klanten voeren wij deze werkzaamheden uit. Enkele klanten: provincie Drenthe, gemeente Leeuwarden, waterschap Hunze en Aa’s.

Blijf op de hoogte
van onze projecten


© 2011 - Geosy | Alle rechten voorbehouden