Samenhangende Objecten Registratie (SOR)

Diverse basisregistraties zoals de BAG, BGT en WOZ zijn (geometrisch en administratief) aan elkaar gekoppeld en hebben daardoor ook een bepaalde overlap. Er zijn landelijke initiatieven om deze objecten in samenhang bij te houden. GeoSy doet dit al bij klanten, dit vooruitlopend aan deze landelijke initiatieven.

Voor de gemeente Leeuwarden heeft GeoSy de mutaties van de BAG, BGT en gedeeltelijk de WOZ in samenhang gesignaleerd en in stereo gekarteerd.

Blijf op de hoogte
van onze projecten


© 2011 - Geosy | Alle rechten voorbehouden