Projecten

Wij werken voor een veelvoud aan instanties.
In ons projectenoverzicht leest u over ons brede palet aan dienstverlening.

Adviseur Basisregistraties (BRO en BGT) provincie Flevoland

De provincie Flevoland is bronhouder én afnemer van de Basisregistratie BRO en BGT. De BRO is op dit moment nog in de opbouw fase (implementatie). Voor de BGT bevindt het zich in de beheerfase. Deze basisregistraties (maar ook andere zoals de BAG en BRT) zijn van groot belang voor de provincie om...

BGT beheer en ontzorging Provincie Drenthe

GeoSy ontzorgt het volledige BGT beheer van de provincie Drenthe waaronder het onderhouden, bijwerken en leveringen aan de LV-BGT van BGT mutaties, proces optimalisaties vanuit de inwinning (landmeetkundig/luchtfoto’s) en advisering.

Mutatiesignalering en stereo kartering BAG, BGT, WOZ-dakkapellen – Vlieland Ameland Schiermonnikoog Terschelling - Gemeente Leeuwarden

GeoSy heeft door middel van mutatiesignalering en stereo kartering voor de 4 eilanden de BAG, WOZ en BGT-bestand in samenhang geactualiseerd.

BGT signalering en stereokartering gemeente Westerwolde

GeoSy heeft de actualisatie van de BGT Westerwolde uitgevoerd door middel van een mutatiesignalering en stereo kartering.

BGT beheer en landmeetkundige inwinning BAG, BGT en WOZ gemeente Oldambt

GeoSy heeft het beheer van de BGT voor de gemeente verzorgt inclusief inwinning en verwerking van BGT mutaties. Ook de BAG en meerdere WOZ objecten inwinning vielen hieronder.

Signaleren, stereo karteren en muteren BGT Gemeente Aa en Hunze, Waterschap Hunze en Aa’s en Provincie Drenthe

GeoSy heeft voor 3 bronhouders de actualisatie van de BGT uitgevoerd voor het grondgebied van de gemeente Aa en Hunze inclusief aanlevering aan de LV BGT.

BAG en WOZ ondersteuning gemeente Westerkwartier

GeoSy heeft het team BAG en WOZ van de gemeente Westerkwartier op locatie ondersteunt. De door GeoSy zelf gevonden en gemuteerde BAG mutaties vanuit stereo luchtfoto’s zijn verwerkt in de landelijke voorziening en database van de gemeente met behulp van de applicaties NEURON BAG en 4WOZ.

Naverkenning en stereo kartering BGT, BAG, WOZ en BOR gemeente Dalfsen

GeoSy vergelijkt voor de gemeente Dalfsen bestanden met behulp van luchtfoto's om grootschalige mutaties op te sporen. Dit is nodig in het kader van meerdere basisregistraties zoals de BGT, BAG en de WOZ. Ook worden op deze manier BOR thema's opgespoort zoals bomen en lantaarnpalen. De gesignalee...
Logo Provincie Overijssel

Adviseur en projectleider BGT provincie Overijssel

In het kader van de basisregistraties heeft provincie Overijssel, als bronhouder, de taak om haar areaalgegevens om te zetten naar IMGeo (BGT+). Dit heeft niet alleen consequenties voor de opbouw van deze basisgegevens en het bijhouden hiervan (bronhouderschap), maar ook voor het gebruik van deze...
Logo Interprovinciaal Overleg

Analyse risicokaart IPO GBO provincies ten aanzien van basisregistraties

In opdracht van het InterProvinciaal Overleg (IPO) onderzoekt GeoSy de routering van de diverse gegevens voor de risicokaart. Het gaat hier vooral om gegevens die volgens de wet uit het stelsel van basisregistraties horen te komen. Deze analyse wordt gebruikt om mogelijke vervolgstappen te nemen ...

Blijf op de hoogte
van onze projecten


© 2011 - Geosy | Alle rechten voorbehouden